“Stopy twe więzi ziemia, a oczy – magia obłoków”

Obłoki. Poburzowe. Przedburzowe. Wtrakcieburzowe. Wschodnie.  Zachodnie. Monumentalne. Pierzaste. Gdyby można je było oglądać tylko raz na sto lat, ludzie uznaliby je za najwspanialszy spektakl świata.

A tak to przepływają, ledwie zauważone.