“Stopy twe więzi ziemia, a oczy – magia obłoków”

Obłoki. Poburzowe. Przedburzowe. Wtrakcieburzowe. Wschodnie.  Zachodnie. Monumentalne. Pierzaste. Gdyby można je było oglądać tylko raz na sto lat, ludzie uznaliby je za najwspanialszy spektakl świata.

A tak to przepływają, ledwie zauważone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: